Kobayashi Ken-Ishiro éppen húsz évvel ezelõtt, 34 éves "rokonszenves fiatalemberként" nyerte meg az elsô budapesti televíziós karmesterversenyt. Korábban nem vonzotta a külföld, a távoli országoknak csak muzsikája foglalkoztatta. Salzburg már elôtte is Mozartot, Bonn Beethovent, Bartók pedig Magyarországot jelentette számára. -A koncertversenyen elért elsôhelyezés fény volt, amely Budapestrôl sugárzott rám- mondja. -Ám a sikernél fontosabb volt számomra akkor, hogy miként fog telni az elövetkezendô évtized. Boldog vagyok, hogy ezt az idôszakot Európában, a zenével tudtam eltölteni. Közben Kobayashit szülôhazájában a tokiói fôvárosi szimfonikus zenekar, karnagyává választották. Késôbb, 1987-ben Ferencsik János halála után, másodkarmesterbôl az ÁHZ igazgató- dirigensévé kérték fel. Arról beszélt; talán azért olyan nagy a zenekar részérôl feléje áradó bizalom, mert a régmúlt, ôsi idôkben lélekben már találkozhattak egymással, s az együttmuzsikálás során most ismét felfedezték egymást. Mondják, az ÁHZ ekkor egyhangúlag kérte ôt arra; legyen a vezetôjük, s hogy Kobayashi olyan mesterükké vált, aki azóta sem tud lehetetlent kérni tôlük...

Ötvenedik születésnapján a zenészek ezüst karmesterpálcával köszöntötték szeretetük jeléül a mestert. -Vezetô karmesterként tudom, hogy az ÁHZ-nak fontos, hogy idôrôl-idôre új korszakot kezdhessen. Mégis úgy érzem, talán rám is szüksége van még egy ideig a zenekarnak, ezért továbbra is szeretném a szívemet megosztani az itteni muzsikusokkal- vallja Kobayashi.

Az élet azonban jórészt nem ünnepekbôl, hanem kemény munkából áll számára. A nálunk töltött hónapok mellett a többi idôt hat másik zenekarral tölti, köztük például az amszterdami filharmonikusokkal. Nemrég azt mondta a sajtónak: nem szeretné feláldozni a külföldi zenekarokkal meglévô jó kapcsolatait az itt tölthetô több idô kedvéért, mert a sokat együtt lévõ házaspárok rendszerint elôbb-utóbb megunják egymást. Mikor gyermekei még kicsik voltak, maradt ideje néha a nyaralásra, az utóbbi idôben viszont nem ismeri többé a vakációt. Évente összesen 12O koncertet ad Japánban, Magyarországon s másutt, ami másokkal összevetve rendkívül feszített tempót jelez. Az idôk során egyre fontosabbá, sôt szinte "misszióvá" vált számára, hogy nálunk vidéken is vezényelhessen. Az esztendôk során Pécstôl Nyíregyházáig beutazta az országot, s -ahogy ô mondja- Beethoven Pastorale szimfóniájáról most már mindörökké a Tisza, Szeged s az azt környezô falvak fognak eszébe jutni.

Kobayashi évtizedes terve az is, hogy az ÁHZ minél gyakrabban léphessen fel a világ nagyvárosaiban. A külföldi turnék megszervezése azonban olykor rendkívül nehéz: az ország elsô zenekarát 1986-ban hívták meg például Angliába, mégis csak idén februárban juthattak ki. A vezetô karnagy itt tizennégy fellépésen át vezényelte a zenekart.

A koncertkörút óriási sikert hozott. A londoni Barbican Centerben a turné csúcspontján például az elôadás után a közönség ovációja minden képzeletet felülmúlt, Kobayashi pedig arról beszélt: különösen örül annak, hogy egyebek közt Bartók Concertójával érhetttek el ekkora sikert.

Kobayashi varázsának titka húsz éve foglalkoztatja a közvéleményt. Szakmai tudása és karizmatikus személyisége összefonódik. Egyszer például arról beszélt, a karmesternek a zenekar minden tagjával szemtôl szembe kell az elôadás során a kapcsolatot tartania, ezért nem lehet ideje arra, hogy a kottába merülve vezényeljen.