Olvasói levél


Fiatal szellemiség árad belõle.
Szép szó.
Intelligens - korrekt válogatás.
Szellemes finom tónusok.
Nem elfogult...
Kellemes idõtöltés volt olvasása - keresni fogom!


"A körülöttünk lévô világ olyan tér,
amit a tudás, a mûvészet, a hit tesz
azzá amit látunk, visszatükrözve a
kort, az embert, s a szellemet."
/Lecurbuiser/

Jó húsz éve került kezembe az akkori idôk legavantgardabbnak tartott folyóiratának a Mozgó Világnak egyik példánya, mert akkoriban a legendás hírü Ifjú Mûvészek klubjában ez volt az elsô számú "kötelezõ irodalom". Talán akkor éreztem ugyanazt, amit most induló ujságotok olvasásakor. Az eredetiség, a keresetlenség, a tiszta szándék tárgyiasult megjelenését... Szükség van egy ilyen jellegû szellemi oázisra...Örömmel olvastam a Térszinházról,s mivel Bucz Hunort személyesen is ismerem módomban volt a Zichy kastélyban megtekinteni - mit megtekinteni - részt venni több elôadásukon. Úgy érzem, hogy továbbra is figyelemmel kísérhetitek sorsukat. Elôadásaikon én is hasonlókat éreztem a hitrôl, a szeretetrôl, a mûvészet hiteles -és egyetlen közlésre érdemes tolmácsolásáról...
A Vas utcai színházba én is pont azért jártam és ha tehettem még ma is elmegyek, mert soha sehol másutt nem élhettem át olyan egyértelmûen és intenzíven a "Színházat", mint a fôiskolások vizsgaelôadásain.

Vizsga ez a hivatásból, de méginkább abból a tiszta hitbôl és ôszinte rajongásból ami a leendô színészeket a szakmához, egymáshoz és az emberekhez köti. Hogy hova lesz ez az idôk folyamán, ki tudja?
Talán a következô számok elolvasása után még más egyéb is eszembe jut, amivel egy kicsit hozzájárulhatok a lap kibôvítéséhez, vagy csak egyszerûen gondolatébresztô gyanánt írogatok egyet s mást nektek.
Mégegyszer sok sikert, jó munkát kívánok az Ujság szerkesztôinek és segítôinek.