Látogatások

A rádióban, a televizióban, az utcákon már mindenütt visszhangzik, - vetélkedve a helyhatósági választásokkal - hogy ideje bevetnünk magunkat a decemberi forgatagba, ideje figyelnünk és bedõlnünk az elkápráztatóan hangzó reklámoknak, a fogyasztási kedv felcsigázására szóló csaliknak.

Mindeközben én a lábadozás idejében itthon egyre inkább értékelem a csendet, az egyedüllét pillanatait és a látogatásokat. Régebben a december a vizitációk kora volt - ünnepek elõtt és után. Képek mesélnek, szokások tanúskodnak felõle. S hogy ezek a zajban, az üvöltésben, a rohanásban sem vesztek el, ezt szeretném most megosztani.

Szinte minden nap jönnek: testvérek, barátok, kollegák, tanítványok, s hoznak örömet, szomorúságot, "élet - csöppeket". Valami különleges varázsa van minden találkozásnak, látogatásnak: a bevezetõ nyitogató, a külvilágot lecsengetõ szavak, mondatok után a pihenés perceiben idõt adunk egymásnak. Senki sem érzi feleslegesnek. Nem sietünk, - olykor mélyen kortyolunk a teából, s megérezzük egymás hangulatát, hogyha majd megszólalunk ott kezdhessük, úgy, megközelítõen olyan lelkiállapot-szinten, ahol a MÁSIK tart. A csendben egymásrahangolódunk. S ebben a lecsupaszított, sallangoktól megszabadított idõben és térben megjelenhet egy harmadik dimenzió is a mélység.

Az érzések megélt tartalma, az átformált, más szemszögbõl is látható, megtapasztalható gondolatok, az új megvilágításba kerülõ tények mind segítenek abban, hogy a világ - s benne mi emberek - elviselhetõbbé, megérthetõbbé, sõt szerethetõbbé váljuk. S közben oldódik bennünk a görcs, a feszültség, egyre többször tudunk mosolyogni.

Minden látogatónak és látogatásnak örülök, ha olykor kellemetlen hírek is érkeznek, akkor is. Ha ezt a kellemetlenséget (haragot, indulatot, vagdalkozást, vádaskodást, értetlenséget, türelmetlenséget.....), mondhatnám a valóságot belehelyezem a mélység - perpektíva dimenzióba -- egészen más összefüggésben jelenik meg ugyanaz a tény.

Az idõnek és a térnek szûkre szabott kerete van, bár úgy tûnik e harmadik dimenziónak kimeríthetetlen forrása van. Így mit is kívánhatnék a decemberi látogatások elõtt és majd után mást, mint a MÁSKÉPP LÁTÁS kegyelmét.