Régi zene napjainkban

A MUSICA ANTIQUA HUNGARICA EGYÜTTES-sel kezdeném a bemutatandók sorát. Az együttes 6 tagot számlál, alkalmanként szólistákkal kiegészítve. Tagjai Budapest neves zenekarainak muzsikusai, valamint zenetanárok. Beszélgetõtársam Késmárki-Kirsch György, MUSICA ANTIQUA HUNGARICA együttes mûvészeti vezetõje.

- A nyitó kérdés talán az lehetne, hogy mi is volt a alapító gondolat ami az együttest életre hívta ?

- 1961-ben alakultunk. Magyarországon az elsõ ilyen együttes vagyunk. Célunk, hogy a középkor és a reneszánsz zenéjét (nemcsak a magyart) korhû hangszerekkel népszerûsítsük.
Valahányszor mikrofon elé kerülök, többször is elmondom, hogy a mai hangversenyélet sajnos még határainkon túl is, a repertoár Bachhal kezdõdik aztán Mozart, Beethoven, esetleg egy kis romantika, szünet majd BARTÓK stb. Ez a normál hangverseny. Nem sikerült a mai napig elérni azt, hogy ez a zene a természetes sorba beletartozhasson. Végre természetes legyen, hogy elmegyek régi hangszereken, régi zenét hallgatni. Mert ma még ez nem megy.
- Van amikor kismilliószor nem látok a dühtõl, de hát az ember azért van, hogy terjessze, amikor azt mondják : - Jaj, de aranyosak voltatok, jaj de tündériek ezek a hangszerek, olyan cuki volt. Könyörgöm ez volt a zene, ez a zene. Ez legalább úgy a zene mint BACH, MOZART vagy BEETHOVEN. Mert emellett szenvedtek, örültek ettek, ittak, éltek, haltak. Nem vagyunk cukifalatok, cuki alakok, meg jaj de aranyosak, hanem halálosan komolyan ez a zene !

- Koncertlehetõségek mennyire biztosítottak ?

- Az együttes a Nemzeti Filharmóniától budapesti koncertlehetõséget nem kapott. Ez döbbenetes ! Legútobb 1971 táján kaptunk egy koncertlehetõséget a nagytétényi kastélymúzeumban, de azóta semmit. Három évvel ezelõtt élõben, egyenes adásban szerepeltünk a BP.-i Tavaszi Fesztiválról sugárzott televíziós mûsorban, illetve 1970-ben a " Szép magyar komédia " címû film zenéjét részben az együttessel vették fel.
- 1992-ben az együttes hangversenyével nyitották meg Wroclawban a 27. " Wratislavia Cantas " Nemzetközi Oratórium és Kantáta Fesztivált ! Nekünk nem számit kis koncert vagy nagy koncert csak a lehetõség, hogy szerepelhetünk. Vidéken pl. a " Soproni Régi Zenei Fesztiválon " szerepeltünk amirõl a kritika is elismerõen szólt. Egerben többször is koncerteztünk. Idén Júniusban is. Továbbá engem kértek fel, hogy jövõre is szervezzek meg egy koncertet, eddig kevésbé ismert együttesek részvételével. Jövõre ezen a régi zenei fesztiválon újraélesztem a régi BACH zenekaromat most már korabeli hangszerekkel. Egerben tehát lesz Musica Antiqua Hungarica és Bach Zenekar is. Vidéken tehát nagyon sok helyen megtalálhatóak vagyunk,

- Ha már emlitette a BACH zenekart, megkérdezném, hogy milyen zenét is játszik a zenekar ?

- Barokk zenét játszik, ez igen érdekes, mert így, hogy magyar barokk zene nem is ismerik sokan. Tulajdonképpen a " Vietórisz-kódex1 " a " Kájoni-kódex2 " még korabarokk mûvek. Sõt a " soproni Virginál-könyv3 " is már korabarokk. Például volt egy ötletem, ha Sopron városától kapnánk pénzt mi elmennék ingyen lemezt készíteni a soproni Virginál-könyv anyagából. Az én gyermekkoromban létezett egy kiadvány - " Kis kezek - Nagy mesterek " címmel - Kék Duna keringõ - és hasonló darabok tartalmazott házi muzsikálásra. Tulajdonképpen a soproni Virginál-könyv is ilyen. Wolhmuth János evangélikus orgonista írta A Stark gyerekek számára mint csemballóiskola ezt a kis könyvecskét. Sopron zenei életébõl ad egy keresztmetszetet. Hangszereltem, rekonstruáltam a mûvet. Ebbõl szerettem volna Sopronban készíteni egy lemezt.

- Beszéljünk egy néhány gondolat erejéig az anyagi vetületérõl a dolognak. Gondolok itt a ruhák, hangszerek stb. költségekrõl ?

- Az a legnagyobb problémánk, hogy egyszerûen nincs elég pénztõkénk. Nincs alaptõkénk amibõl gazdálkodhatnánk, elõre tervezhetnénk. Egy szponzorra, mecénásra volna a legnagyobb szükségünk. Továbbá lemezre és egy igényes kivitelû információs anyagra prospektusra, hogy elinduljunk végre valahogy.

- A hangszerek beszerzése milyen módon történt ?

- Az együttes szervezése javában folyt amikor egyszer az Erkel könyvesboltban az egyik eladó barátom hívta fel a figyelmem egy külföldi hangszergyártó cég hirdetésére az egyik kotta hátsó fedelén. E cég hangszereit használjuk javarészt. Saját fizetésembõl vásároltam valutát kitõl-kitõl ahogy tudtam. Kint gyûjtötték a hangszer vételárát és ha összegyûlt valahogy bejuttaták az országba. Volt mikor nem tudtam hozzájutni valutához és már kaptam a hangszergyártól a felszólítást, hogy fizessek.
- Az elsõ hangszerem az ALT vagy ahogy akkoriban hívták a DISCANT-KRUMMHORN volt. Továbbá kaptunk kölcsön a Nemzeti Múzeumtól eredeti hangszereket is. Házon belül kölcsönadták õket. Gábry György gondozta akkoriban a hangszertárat. Õ rámzárta a hangszertár ajtaját és én addig gyakorolhattam 1-1,5 órát.
- Sajnos már új hangszerekre volna szükségünk. Mi itt gyantázgatuk, tûreszelõ stb. segítségével barkácsolgatunk javitgatjuk a hangszereket. Ez tényleg kriminális ! A sok nehézség ellenére is sikerült jó néhány korabeli hangszert beszereznünk mint pl.: Renaissance Alt-, Tenor Posaun, Psaltérium, Cymbalum, Nakers, Nola, Tambourin, Morenpaucken, Luttrel-Psalter, Tabor, Morepauklin, Darabukka, Tambura basco, Schellen, Crota, Renaissance Garklein-, Kleindiscant-. Discant-. Alt-, Tenor-, Basset-Blockflöte, Alt-, Discant Pommer, Discant-, Bassus, - Exilentdisacant-, Tenor Krummhorn, Tambourin, Tenor- , Alt-, Discant-Dulzaina, Bassus-Kortholt, Fidula, Rebec, Viola da braccio, Lyra da braccio.

- Mostanság könnyebb a hangszerek beszerzése ?

- Sorra alakulnak a BT-k, KFT-k mindenféle hangszert be lehet szerezni csak pénz kell hozzá. Külföldrõl beszerezni már nem nagyon éri meg.

- Magyar hangszerek ?

- Egyenlõre nem nagyon gyárt senki. Az én fidulámat a Nemzeti Múzeumban egy asztalos készítette. Õ a múzeum alkalmazásában álló asztalos volt, Romanek Bandi bácsi, most a fia a készít lantokat.

- Kották és egyéb zenei anyag beszerzése miképpen bonyolódik ?

- Beszerzésrõl nemigen lehet beszélni legfeljebb a hozzájutásról, ismeretség révén kaptam meg a soproni Virginálkönyv másolatát ami eredetileg a Liszt Ferenc múzeumban van Sopronban. Errõl a példányról írtam le a kottát. Pl. a Lengyelektõl kaptam krakkói könyvtárból anyagot. Kaptam Dán anyagot is de nem lehet megszólaltatni nagy sajnálatomra, mert Gamba Consort4-ra íródott. A legrégebbi többszólamú zenei emlékünket az un. " Iglói-töredéket5 "az együttes és a Schola Hungarica mutattuk be elõször. Hosszú ideig a mi privilégiumunk volt.
Az Iglói töredéket egy bõrkötés alatt találták, kitömõ anyagként szolgált a bõrbõl készült kötés alatt. Mialatt restaurálták a könyvet, ekkor bukkantak rá a kottalapokra.

- Kották adás-vétele egymás között ismert, elfogadott ?

- Kecskés L. András adott kottát számunkra, pl. olyat amit a lemezén nem használt fel. Innen van a janicsárzenénk. Nem nagyon adogatunk egymásnak. Phalase, Susato anyaghoz már mindenki hozzájut de az ' Új találmányokat ' nem nagyon adjuk egymásnak. Ha találok valamit lehetõleg nem adom tovább. Legalábbis addig még nem lesz lemezünk, azután nyugodt szívvel. Mindenkinek az érdeke, hogy saját lemeze legyen ami egyben kuriózum is. Egy nyalánkság, egy unicum. Ezt más kolléga is megérti.

- Más együttesekkel, elõadókkal a viszony ?

- Jóban vagyunk, de koncertjeink alkalmával legfõképpen ha ugyanazon rendezvény keretében lépünk szinpadra elõre meg kell beszélni, hogy ki mit is játszik a késõbbi kellemetlenségek elkerülése véget. Egymás repertoárjából nem játszunk !

- Hogyan történik a különbözõ mûvek rekonstruálása ?

- A legtöbb darab lanttabulatúrában van lejegyezve, akkordok megvannak, Ekkor az ember egyszerûen meghangszereli a darabokat. Zeneszerzést végeztem, a szólamvezetést látom, kb. 30 éves gyakorlatom van. A hangszerelést pl. Susato is leírta õ maga 4 szólamban, de azt elõ lehet adni blockflöte kvartettel, krummhorn kvartettel, de mindenképpen stílusosan, ahogy akkoriban is játszották. Nem kell megijedni a hangszereléstõl. Hangszerekre és hangterjedelemre komponálok.
- Szét kell írni szólamokat, illetve itt-ott kiegészíteni. A kiírt szólamokat logikusan vezetni próbálom. Belenyúl az ember pl. olyanba mint a Kájoni-kódex ( 1600 ), attól függõen ki és hogyan jegyezte le. Nem mindig volt az illetõ képzett muzsikus. Az ember eleve belenyúl, korabeli akkordokkal javít, átalakít mert szinte tele már tele a füle korabeli akkordokkal, díszítésekkel. Igy szoktam formálni, alakítani.

Befejezés ?


Az együttes iránt érdeklõdõknek bõvebb információhoz az alábbi címen juthatnak:
MUSICA ANTIQUA HUNGARICA Egyesület
Késmárki-Kirsch György
1025. Felsõzöldmáli út 41. A. lh. IV.18.
Budapest
Telefon : 1671-541