"Ahol nincs mítosz és nincs világkép, azaz ahol nincs szerves közösség, ott a más közösségben született világképet sem tudják asszimilálni. A képek csak képekhez kapcsolódnak. Ott a mások által formált világképet utánozzák, irigylik, megvetik, de önmagukat nem ismerik fel a szellem másik tükörképében. Ahol elsenyvedt a hagyományt tápláló mitikus kép, ott vannak idegen hagyományba fogódzó, azt gyökeresen megemészteni nem tudó utánzók, és vannak a saját látszat-hagyományba külsõleg és hamis gyökereit õrzõ maradi fétisimádók. Az elõbbiek...bármilyen erõfeszítés ellenére is évtizedeket kérve kullognak az áhított minta után. Az utóbbiak pedig megrekednek a határainkon kívül senkit sem érintõ makacs provincializmusban."