Weöres Sándor
Arcjáték-próba

Színházba járni - vajjon korszerû még,
a film és televízió korában?
vagy csak a múlthoz kapcsolódó hûség?
arcjáték-próba egy tükrös szobában?

Az életben felgyûlt sok keserûség,
elpanaszolva, kibeszélve bátran -
zárt idõbe sûrített gyönyörüség -
a díszletek közt egy másik világ van!

Reméljük, majdan játékunk kitár
egy részt a múltból, amely a jelennel
összekoccan, miként két pohár,

s a kehely tükrében magára ismer
bárki, ha tettei okát kutatja,
a színdarab fintora megmutatja.

    1985.