"A hangok nem hangok, hanem árnyékok,
minden egyes valami a semmi visszhangja."

"Senki se tudja, hogy mûvészet-e a kortárs zene vagy hogy lehet-e mûvészet. Szerintem egyszerûen csak irritáló. De akár így, akár úgy irritáló, mégiscsak a megdermedéstõl óv meg minket."
"A korábbi hamis hangokat ma mikrohangoknak nevezzük és a modern zene alkotóelemei."


Beethoven a harmónia segítségével határozta meg a zenei motívumokat. Satie-nál ezt az idõtartam végzi. Mûvei megírása elõtt a frázisok hosszúságát tervezte meg.
A jelölt és nem jelölt hangok szervezõi tudatosan használják a csendet, ahol nemcsak természetes, de komponált zajokat is hallunk ahogy Karlheinz Stockhausen Montag aus Licht címû operájában is tudatos effekt és zajválasztékkal építi fel mûvét. Többnyire ütõsök válnak "zajmesterré".
"A vonósok, a fúvósok és rézfúvósok többet tudnak a zenérõl, mint magáról a hangról. A zaj megismerése céljából ütõhangszeren kéne tanulniuk. Akkor majd felfedeznék a csendet, amely az emberi értelem megváltozását jelenti, és az idõnek olyan aspektusaira is felfigyelnek majd, amelyeket még nem alkalmaztak a gyakorlatban." Ma már megfelelõ zörejválaszték van mindenhol ahol hangfelvételeket készítenek, hiszen a technika segítségével bármilyen hangot felerõsíthetünk....
Az elõadásokon a hangfalakat nem egymás mellé, hanem a teremben elszórva (többnyire a négy sarokban) helyezik el, így már "térélmény" lesz a hang...hangtalanság. A csend a szavak segítségével születik meg, az üres pohárhoz hasonlatos, melyet bármikor, bármivel megtölthetsz. A zenében a szünet ablakot nyit a világba, hogy végre meghalljuk a zajokat is, akár a kortárs képzõmûvészek drót -vagy üvegszobra mely teret nyit. John Cage három nagy vágya közül az egyik az volt, hogy komponálhasson kb. négy perc csendet. "Csend nem létezik. Ha süketszobában vagy is, meghallod a lüktetését a te degrendszerednek, lüktetését a te vérkeringésednek."
A hangoknak van magasságuk, hangerejük, idõtartamuk, hangszínük és sorrendjük a zenemûben. A csendet egyetlen dologgal jellemezhetjük: az idejével. S hogy a csak tartalmával jellemezhetõ csend a hang ellentéte és szükségszerû velejárója, akkor ez azt jelenti, hogy a zene anyagának négy jellemzõjébõl az idõtartam, vagyis az idõérték a legjellemzõbb.
A lap alján lévõ valami nem EKG vagy EEG lelet, hanem kotta, méghozzá emberi hangokra. Kortárs zeneszerzõ szüleménye, aki szintén az idõt vette és hozzá 18 hangot. Mindenki szólót énekel, egyetlen egy hangot csak. A szólisták különbözõ alakokban állnak. Egy furcsa vonós hangszer szolgál "hangvillául", csak a dinamika erõsségét jelölte "szólamok" szerint a hullámos vonalakkal a kottában.
Egyetlen hang sem fél az õt kioltó csendtõl. És nincs olyan csend, mely ne lenne hanggal terhes.
John Cage a Csend címû könyvébõl válogatta:


A szövegben említett kép még hiányzik... (Webmester)