Ez a csönd? Ez a beszédes erdei nyugalom,mit hoz az ember füléhez, suttogó hangokon. /Simon István/

A természet szeretõ írók - költõk sora járta körbe a csendet. Juhász Gyula Tiszai csöndjének képeivel már gyermekkorban találkozhattunk. Igen az a pókos...

Hermann Ottó többször merítkezik a csend ezer neszében, Fekete István A csend címmel írt kisregényt, Bársony István a Lármás vizekben így ír: Olyan volt a csend, hogy még a szúnyog szárnyának rezdülését is hallottam, amit a fülem körül sírta vámpírdalát...
vagy olyan csend van, hogy a hirtelen megvillanó hullócsillag sistergését is hallom.

Csend volt. Meleg csend. Sûrû, megnyugtató.
Az órainga lengett. Hullt a hó.
Nadányi Zoltán

Jacques Yves Cousteau A csend világa címmel írt könyvében (és filmjében), éreztette az ólomlábú, dübörgõ csendet, amelyet a tengerbe merüléskor érezhet az ember. Amikor saját szívverését hallja , a mélységet járja s éli át.

A fürdõkádban, hajmosáskor elõidézhetõ egyfajta, dübörgõ csend. A csobogó víz, az alámerüléskor felerõsödik, és tompul egyszerre. Az agynak jó maszírozás.