A könyvtár mesterséges Éden... (Lamartine)
...kutakodjunk benne tehát csendileg.

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink

Juhász Gyula

A nõk nem jutnak a mennyországba
János jelenéseiben ugyanis ez mondatik
"És egy félóráig csönd vala."
Ez pedig a nõknél elképzelhetetlen.

Kant

A tetõtenger pirosan hullámzik,
mint szürke rongy, vastag a levegõ.
Álmunkban a bot is ásóvá válik,
az ember zöld tóra s pisztrángra vágyik
és a csendhez pihenni menne õ.

Lélekölõ az aszfalton a séta,
de mint testvéred, úgy megért a fa
s a lelkedet is felfrissíti néha.
Az erdõ hallgat, de azért nem néma:
mindenki számára van vígasza

Erich Kästner

Mikor elhagytak,
Mikor a lekem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

Ady Endre

Csendes magányban fejlik a talentum,
Világi zaj közt állandó karakter.

Kölcsey Ferenc

Elmegyünk egy kicsit mostan innen,
oda, hol csönd s boldogság fogad.

Jeszenyin

A modern idõk lármás élete teljesen összeférhetetlen a természeti szépségek bárminemû igaz felfogásával.
Puskin
A természet felhõ, mely örökké ugyanaz és sohasem. A jól ismert melódiát számtalan változatban dúdolja új meg új hangszereken.
Emerson