"Az emberi természeten kívül egyetlen más élõlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg."


HALÁLTÁNC

Akinek elvei, vagy tehetségei vannak, általuk kiválónak érzi magát; aki egy szemétdombot összekapart magának, vagy akit dicsérnek, kiválónak érzi magát. Ismerd fel, hogy a fülemüle jól énekel, a kutya jól ugat, a bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fû az emberhullát: minden a helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen.
Az összhang teljes és megzavarhatatlan. A sok külön-levõnek mind önálló igényei vannak, melyek az összhangot megzavarnák: ezeket a haláltánc körforgása hozza összhangba. Ne kiválóságra törekedj, hanem igyekezz az összhangot önmagában megvalósítani, minden önálló igénytõl mentesülni s akkor a haláltáncból kimaradsz.
Aki boldogságot kíván, mindig rohan és rohanása az összhangba simul.
Aki összhangot kíván, boldog.

"Az évezredes társadalmi fejlõdés, a modern színjátszás rafinált színpadi fogásai ellenére, - melyek a színfalak mögött a láthatatlan segéderõk seregét sorakoztatják föl - a színjátszás alapvetõ fogalmai, sõt maga a dráma lényege is alig változott. A modern színpad valamennyi lényeges jelensége kezdetleges formában megtalálható már a természeti népek színjátszásában is."

    Julius Lips

"Velencében láttam egy rögtönzött darabot álarcos színészekkel. Igen természetesen, nagy lendülettel és ügyességgel adták elõ .... Ezeknél az álarcosoknál természetesebben nemigen láttam senkit sem mozogni. A természetességnek ezt a fokát csak kivételesen szerencsés tehetséggel és csak hosszú gyakorlat után lehet elérni. "

    Goethe írása a commedia dell' arte-ról