Gondolatforgácsok:

Létemhez elengedhetetlenül szükséges vagyok.

A legtöbb dinnyét a csõsz lopja.

A polgári lakosság annyiban különbözik a hadviselõ lakosságtól, hogy nem puskával a kézben pusztul el.

A Biblia szerint a Paradicsom valahol az Eufrátesz folyó vidékén, a mai Irak területén volt. Most nem ott van.

Hány halálba kerül a halhatatlanság? Az apró gyilkosok neve kiesik a köztudatból, de Hitler, Sztálin és Ceaucescu híre örökkön él.

Óda egy nem-túl-jó-testû nõhöz

tested
nem
túl

Ranglétra

tizedes
százados
ezredes
milliomos

Wessely Gábor