Részletek
Ágai Ágnes
Kamaszságok
címû könyvébõl
 
Nem tudom pontosan kifejezni,
amit érzek, ezért vagy hallgatok,
vagy azt mondom, amit mindenki mond.
Így remélem, hogy megértenek. 
A kisgyerek azt kérdi: miért?
a nagyobb: mikor
a felnõtt: minek?
Az öreg: meddig?
A vén: micsodát? 
Hozzád akarok bújni.
Vagy valakihez,
aki nem tart kisfiúnak,
amiért sírok
és akivel mindenrõl lehet hallgatni. 
Ugye beengedsz, hogyha kopogok?
Ugye meghallasz, hogyha suttogok?
Ugye elhiszed, amit gondolok?
Ugye megtartasz, hogyha maradok?
Ugye elengedsz, hogyha menni akarok?
Válogatta Körtvélyessy Mónika.