Elõzõ számunkban már ajánlottuk Lányi András Valahol megint utat vesztettünk címû könyvét, amelyben ezt találtuk:

A földkutató Központ minden száz évben egyszer tudományos expedíciót küld a Marsról bolygónkra a földi élet változásainak tanulmányozására. Az alábbi részlet a legfrissebb jelentésbõl való:
„...Egyetlen faj, az emberi váratlan és mértéktelen túlszaporodása következtében javában tart az életlehetõségeitõl megfosztott többi lény kipusztulása, egy láncreakció-szerû folyamat, melynek végül az ember is áldozatául esik. A földi evolúció történetében megfigyeléseink szerint nem volt rá példa, hogy egy faj a fennmaradás szempontjából ennyire célszerûtlen viselkedést tanúsítson. Eddig az emberek a személyes érintkezésbõl merítettek indíttatást magatartásuk alakításához, újabban azonban, nem tudni miért, cselekedeteik összehangolásának új módszerére tértek át. A kölcsönös kényszer, csábítás, részvét és félelem még fenntartott valamiféle egyensúlyi állapotot, ha sokkal ingatagabbat is, mint általában az élõ rendszerek önszabályozása. Érteniük kellett egymás szándékait, ezt a képességüket tartották a legtöbbre: gondolkodásnak, képzelõerõnek nevezték. Most viselkedésüket inkább elvont, mesterséges szabályrendszerekhez igazítják, melyek látszólag biztosítják a rendezett együttmûködést - vagy inkább a magatartások egyöntetûséget - anélkül, hogy a résztvevõknek érteniük kellene egymást. Azóta nem a kölcsönös megértés képességét nevezik tudásnak, hanem a közvetítõ rendszerek mûködtetése szempontjából hasznos adatok felhalmozását, szortírozását és tömeges mozgatását, lehetõleg minél nagyobb távolságra. Emlékezõ és képzelõ tehetségük rohamosan hanyatlik: hogy egyáltalán gondolni tudjanak valamire, mindenrõl pontos másolatot készítenek, és a jelen nem lévõ dolgok másolataival veszik körül magukat. Csak azt tartják valóságosnak, ami másolható. Önmegvalósításnak nevezik, ha minél több másolatot készül róluk, vagy ha saját viselkedésüket a legtöbb példányban forgó másolatok másolatává változtatták; létezésük valódiságát illetõ gyötrõ kételyüket, úgy látszik, csak ez képes enyhíteni. Ám nem másolás útján keletkezik, azt tisztátalannak tartják. Még eleséget sem s szívesen vesznek magukhoz, amit nem tömeges sokszorosító eljárással állították elõ. Jelenleg saját génjeik technológiai másolatával kísérleteznek....

Lányi András a Liget 97 júniusi számában a Mindent betöltõ szerelem címmel írt cikkét - mindenkinek ajánljuk. - szerk. -