Kerekasztal nélküli beszélgetés

Az Art'húr kérésére beszélgetés szervezõdött a Kegyelem fogalmi értelmezése címmel a Zsámbéki Katolikus Tanítóképzõ Fõiskolán, ahol tanító-hitoktató szakos hallgatók vettek részt. Az elhangzottak, megközelítési módok voltak elsõsorban, mely azonos forrásból táplálkoztak, az isteni kegyelembõl. A biztos ponthoz való visszatérés, a determináció, mint konklúzió biztosította a belsõ nyugalmat, a válaszadás merítési helyét.
Az itt leírtak interpretációk csupán, amely szándéka szerint kívánja visszaadni, rekonstruálni az elhangzottakat:
A kegyelem a felém irányuló szeretet megnyilvánulása. A kegyelem ajándék, ajándék melyet nem érdemeltem, nem érdemeltünk ki. A kegyelem nem feltétlen azonnal átélhetõ, van mikor késõbb jövök rá, a késõbbi történések vezetnek rá.
Egy gondolatvezetés azt taglalta, hogy érdemes szétbontani a kérdést kegyelemosztóra és kegyelemadóra. A kegyelemosztó érdeknélküli jó tette a kegyelem, a kegyelemadó részérõl pedig az átélés pillanata. Megosztotta a hallgatóságot az a kérdés, hogy a kegyelem a hatalomhoz (kegyelemosztó) kapcsolódó gesztus-e? Az indító okok: az érdek vagy a szeretet?
A kegyelem feloldozás. A kegyelem megvilágosodás, szándékolt isteni útmutatás.
A kegyelem csoda. A kegyelem csoda?
A válaszok a csoda mibenlétébe olvadva, közösségi és egyéni megélhetõségrõl vitatkoztak, a kérdés ezen mivoltában tovább passzolva az olvasók felé.
A kegyelem megközelítését különféle példák általánosításával, érvényesítésével próbálták érzékelhetõvé tenni (Például az amikor...). A sorozatgyilkos halálbüntetésének a gyilkos felöli megélése kitermelt egy megfogalmazható konklúziót, azaz, hogy az élet vagy a halál ugyanúgy lehet számára kegyelem, a személyes megélésének függvényében. A hozzáfûzött gondolat szerint a gyilkos felé gyakorolt kegyelem, a közösség felé is üzeneteket hordoz, így lesz a kegyelem közösségi élmény. Ezen a ponton ismét a csoda megélésének a mikéntje nyújtott párhuzamot. Az élmény, a katarzis, a megélt intenzitás a kegyelem jellemzõi. A kegyelem sajátossága, hogy nem magyarázható.
A jóság és a szeretet gyakorol kegyelmet. Egy sokak által elfogadott nézõpont szerint viszont csak Isten tud kegyelmet gyakorolni. A fogalom további használata ily módon szimbolikus.
A kegyelembõl a kegy, kegyelet szó valakit a feltárulkozáshoz juttatott el.
A beszélgetés sajátos hangulatából következtetve a kegyelem körbejárása némi zavart okozott, az egyik lány megfogalmazása szerint nem tudják átlépni a kört, melyben magukat értelmezik, s ahonnan szemlélik, s értelmezik a körön kívüli történéseket. A befogadás és nyitottság is a körön belül, az értelmezhetõ tartományon belül igaz. A beszélgetés végére a közös nevezõ, az egymást védõ mechanizmusok közösséget formáltak. A nyugtalanságnak nyoma nem volt, azt elvittük mi magunkkal.