Lovagrend

Ily harc hadserege nem lehet "politikai párt". Sem tudományos társaság, sem érdekszövetség. Csupán rajongók tábora lehet, keresztes vitézek serege: lovagrend.
Egylet, társaság közös munkát folytat, kollektív küzdelmet. A lovagrend egyéni munkát, egyéni harcot kíván tagjaitól.
Társaságokba érdekeik közössége hajtja az embereket. A lovagi fogadalom ellentétes lehet az egyén érdekével: áldozatokra is kötelezhet.
Politikai vagy érdekküzdelem alkalmazkodással, magalkuvással jár. A mi küzdelmünk eszmei volta, célunk magassága nem tûr ilyet.
Érzelmek ellen harcolunk, s új érzelmeket akarunk teremteni. Érzelmek ellen gyengék sz ész fegyverei; az elõítélet fanatizmusával csak az igazság fanatizmusa mérkõzhetik.

A lovag nemesember. A szellem lovagja csak nemes szellem lehet.
A nemes szellem szabad. Kíméletlen lelkiismeret-vizsgálássaal öli ki önmagából az elõítéletek öröklött csíráit, amelyek ellen harcolni akar.
Nyílt és emelkedett. A magas célra tekint, nem törõdve közelebbi, szûkebb szempontokkal. Áldozatkész és ideálista. Igazságérzete minden önzésen felül áll. Faj, nemzet vagy osztály önzésén is.
Mindezekrõl teljes erkölcsi függetlenségnek kell kezeskednie.
A nemes szellem végre hívõ és szilárd. Semmi hátrány, gúny vagy kényelmetlenség meg nem ingatja. Akikben ezekbõl egy is hiányoznék: annak a lelke nem lovagnak lelke. A nemesek társasága csupán keveseké.