Kegyelem

Ha egyszóval kellene kifejezni ezt a csodálatos szót, így lehetne: "Kegyelem: a meg nem érdemelt szeretet" Pál apostol is ezzel kezdi leveleit: "Kegyelem tinéktek és békesség..." A legszebb köszöntés. Kegyelmet igazán a halálraítélt ember értékelheti, aki a hóhért várja és a felmentõ levél jön, SZABAD vagy! Mi átlagemberek úgy vagyunk a magunk megítélésével, hogy nem öltem, nem raboltam, semmilyen rendõrség vagy fõjáróság el nem ítélhet. Én tiszteséses ember vagyok. Lehet! De vannak dolgok, tettek az életünkben, gondolatok melyeket ember nem lát, vigyázunk a jó hírünkre, igyekszünk embereknek tetszeni. A Mindenható Isten mindent lát. Az ének szavaival? "Ha a Világ nem tudná is számos bûnömet, Te elõtted elrejtenem semmit sem lehet, látja lelked minden bûnömet, melynek átka súlyt, Vedd le róla óh Úr Isten vedd le ezt a súlyt."

Mindenki aki hátat fordít Istennek kárhozat, halál után jár. Istennek nem akarunk tetszeni. "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni." Zsid. 11:6. Hit pedig honnan van? Hallásból! A hallás Isten Igéje által. Olvasni kell a Szentírást vagy hallgatni. Meg van a lehetõség kézbe vehetjük a könyvet, vagy hallgathatjuk is.

A hit olyan, mint a koldus béna karja amivel elveszi az adományt. Hittel fogadja el az ember Istennek a bûnbocsátó kegyelmét "Mert kegyelembõl tartattunk meg Isten hite által és ez nem tõlünk van." Efézus 2:8/ Kegyelembõl küldte Isten az Õ Szent Fiát, hogy megváltson bennünket Életet adjon. Isten országát az Ige szerint csak az igazak öröklik. Viszont így van írva: "Nincsen csak egy igaz is, nincs aki megértse nincs aki keresse Istent." Róma 3:10.

És mégis igazzá lehet a bûnös ember, ha Jézus Krisztus megigazítja., háta mögé veti vétkeit. Akit Jézus kegyelmébe vett az igazzá is lett. így lát bennünket Jézuson Keresztül az Atya. így nem mered üresen Isten Országa.

A Golgotán az egyik lator aki bûnbánatra jutott, hogy elismerte bûnös, méltán függ a kereszten megigazult. Úrnak ismerte Jézust imakérés száll a lator ajkáról: "emlékezzél meg rólam a Te országodban". A lator az egyetlen aki halála elõtti óráiban , percében tért meg és üdvözült. Sok ember gondolja azt, hogy ráér Istenhez fordulni halála elõtt egy órával, de mivel nem tudod mikor jön el az az óra, azért még ma térj meg, fogadd el Jézus kegyelmét!