Rovatvezetõ: Dömötör László 
Kõkemény sportember, érzõ szívû költõ és céltudatos üzletember. E tulajdonságokban ötvözõdik ama bizonyos hármasság harmóniája Nagy Endrében.
Egy Erzsébet körúti síkölcsönzõ vezetõjeként ismertem meg, majd évekre rá rávett, hogy egy darab deszkával a hónom alatt felmenjek egy irdatlan hegyre, ami még csak hagyján, de arra is, hogy ugyanezt az utat - jóval nagyobb viszontagságok, kék-zöld foltok árán - lábaimat e deszkához rögzítve visszafele is megtegyem. Mintegy jutalmul e bátor tettemért kaptam tõle azt a könyvet, melyben elsõ alkalommal versével találkoztam, kézzel írott ajánlásként. A vers :

„Az ember elõször csak
meg akar állni a lábán.
Aztán menni akar.
Ha már tud menni, akkor repülni szeretne.
Ezzel lehet repülni!"

A könyv: Nagy Csaba ( az öcs ) Snowboard - a hódeszka hullámhosszán - címû, e sporthoz kiváló elméleti alapokat adó tankönyve, a szerzõ illusztrációival. Régóta bizonyítottan nagyszerû társak õk a  sportban és az üzleti életben. Külön szerencsém, hogy e kevesebbek által ismert oldalukról én mutathatom be õket elõször. Csaba ugyanis - aki a számítógépek és a havas lejtõk borzalmas világában egyaránt otthon van - fest és rajzol. Grafikáit hadd ne kommentáljam. Félek rontanék rajtuk.
 
 

Szakítás 

Hideg 
Sötét 
Fúj. 
Romok 
Kietlen homok. 
Éget. 
Könnyek. 
Vág, összedõlt, szorít és meghalok. - 

- Már nélküled vagyok. 

 
Õ 

Látom õt 
     Midõn egy 
     Bérelt testben 
     Életet játszik 
     A derû. 

A vidámságból 
     Rossz kedve lett 
     Ha poharából 
     Korán elfogyott 
     A nedû. 

  
Újra 

Darabokban, cseppenként 
bújok vissza az 
anyaméhbe . . . 
Most a Tiedbe 
- s néha Bárkiébe. 
Elbújok Benned. 
Felgyûlök egy új születéshez, 
Én az örök anyag : 
Újraforgatom a filmet . . .

 
Papírrepülõ 

Kiemelem a vázlattömbbõl 
ottfelejtett lapom. 
( Ahogy Téged kitéptelek 
a hétköznapomból ) 
Mit nem kapok készen 
formálom, szerkesztem, tanítom. 
S ha jól mûködik, lebeg 
a Semmibe küldöm 
Szélnek eresztem . . . 

  
Sas 

A reményem kóbor Sasként lebeg 
magasan a házad felett 
De, ha nem talál otthon 
elszáll a fénnyel - 
Holnap 
     csak egy pont lesz 
Távol, 
     a szerelmed 
Tiszta horizontján.