Az Artíhúr - szellemi szabadcsapat - etikai-kódexe

A leendõ tag belépése elõtt tájékozódjon arról a szemléletrõl akit az Artíhúr képvisel, és akkor, csak akkor kérje felvételét ha azzal egyetért, elhatározása megalapozott, s ha részt kíván vállalni célkitûzéseinek megvalósításából. Az Artíhúr tagság a jelen személyére jelent hitelességet, garanciát. Múlt- és jövõbéli hivatkozás értelmetlen.

Az Artíhúr tag

Ha a tag felmentését kéri az elnökségnek el kell fogadnia azt.
Amennyiben az alapítvány elnöksége valamely tagját méltatlannak ítéli, vagy érdektelenségét állapítja meg tagságának sorából felmentheti, vagy felfüggesztheti.

Jóna Dávid
alapítvány elnöke

Zsámbék, 1996. november 12.