Médiapedagógia. Jelenünket, s így jövõnket is, a média formálja. Elektronikus közvetített információk vélt valósága épül fel bennünk, a valóság azon részei, melyet piaci érdekek szerint megmutatnak (a politika is aktív piaci szereplõ), kiemelnek, sulykolnak belénk. Apokaliptikus jóslataim nincsenek, de abban a világban nem érdemes élni, ahol nincs beszélgetés, érintés, becsület, s mindezek veszni látszanak az ezredforduló elõtt. A civil értelmiségi életösztönben bízhatom csak, a meg nem vásárolhatók igazában, a tartásukban.
E könyvben leírt elmélkedések (védõoltások) továbbgondolást, korra, helyre és helyzetre, idõre való adaptációt igényelnek.
Ez játék. Kalandjáték, ahol a fõhõsök mi vagyunk, az isteni programozó determináltságával áldva. És csak egy életünk van. És úgy kell viselkednünk, hogy bármelyik pillanatban életben maradhatunk. És "éssel" nem kezdünk mondatot! És csak azért is! Tehát médiapedagógia!
Reklámmosollyal mindenkit üdvözöl:

Jóna Dávid

A nyomtatásban is megjelent könyv teljes verziója az Art'húr Kortárs Mûvészeti és Kulturális Alapítvány, mint Kiadó jóvoltából bárki számára hozzáférhetõen olvasható itt a hálózaton. Szabadon felhasználható, azonban - mint minden szellemi termék - csak a szerzõi jogok figyelembevételével.
A szerzõi és egyéb jogok a könyv szerzõjét illetik. A dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthetõ, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû alkalmazásokhoz, változtatások  nélkül és a forrásra való megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerzõ engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia.