Pályázat

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) pályázatot ír ki az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) részére logo és kis arculatterv (levélpapír, boríték, névjegy, faxpapír, stb.) készítésére.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács egy 15 főből álló testület. Elnöke a Legfelsőbb Bíróság mindenkori elnöke. Tagjai: a bírák küldöttértekezlete által 6 évre választott 9 bíró, az igazságügy-miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országgyűlés Alkotmány-és Igazságügyi Bizottságának tagja, az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának tagja.

Az OIT jogi személy. Az OIT a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, és felügyeletet gyakorol az ítélőtábla és a megyei bíróság elnökének igazgatási tevékenysége felett.

(Részletesebb információk az OIT-ról és annak feladatáról a www.birosag.hu honlapon található, illetve további információ kérhető dr. Sándor Zsuzsától, az OITH Tájékoztatási és Sajtófőosztályának vezetőjétől. Telefon:269-2017, e-mail cím: oitsajt@freemail.hu)

A logoval kapcsolatos elvárások: legyen méltóságteljes, fejezze ki azt, hogy az OIT a magyar igazságszolgáltatás legfelsőbb központi igazgatási szerve, modern formavilágú legyen és értelmezhető legyen külföldiek számára is. Elvárás az is, hogy a logot mind az OIT, mind – megfelelő kiegészítéssel – az OIT Hivatala is tudja használni.

A pályázatot 2005. január 3-án 16 óráig kell benyújtani az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Tájékoztatási és Sajtó Főosztályára papíron, vagy elektronikus adathordozón. Cím: Bp., 1055 Szalay u. 16.

A pályázatot az Országos Igazságszolgáltatási Tanács bírálja el.

Pályázati díj: 1.000.000 (egymillió) Ft.

A győztes pályázótól a pályázati díj ellenében az OIT teljes felhasználási jogot vásárol, a pályázó a logo és a kisarculat minden jogát az OIT-nak végleg és visszavonhatatlanul átadja, azzal az OIT a pályázati díj kifizetését követően kizárólagosan és szabadon rendelkezik.